Monday 21 January 2019

Kursus Pengurusan Stor & Inventori Berkesan Cara 5S Pada 11 Julai 2018

Kursus Pengurusan Stor & Inventori Berkesan Cara 5S Pada 11 Julai 2018


Kursus ini telah dijalankan di Royal Hotel, Kuala Lumpur. Kursus ini berjaya menarik minat peserta dari pelbagai sektor kerajaan serta swasta. Kursus ini berjaya memberi pendedahan kepada peserta tentang cara-cara pengurusan stor & inventori yang baik dan boleh dipraktikan di dalam organisasi mereka. Kaedah simulasi serta aktiviti berkumpulan telah mempercepatkan proses pemahaman dan pembelajaran peserta dalam memahami kursus ini.No comments:

Post a Comment