Wednesday 5 January 2022

Objektif Pengurusan Stor - Mengekalkan Bekalan Bahan


Pengurusan stor yang efektif dapat membantu mengekalkan bekalan bahan yang betul pada masa kerja atau projek sedang dijalankan.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Tuesday 4 January 2022

Objektif Pengurusan Stor - Membantu Penyelengaraan


Pengurusan stor dapat membantu penyelenggaraan bahan, alat ganti dan stor mengikut keperluan dan kehendak organisasi.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Pegerakan Stok Yang Teratur


Pengurusan stor menyusun pergerakan yang betul bagi bahan mentah, komponen, alatan, peralatan, dan sebarang komoditi lain yang diperlukan untuk pengeluaran produk dan perkhidmatan.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Mengekalkan Nilai Stok


Matlamat utama pengurusan stor adalah untuk memastikan bahan dipesan secara tetap untuk menggunakan modal kerja yang optimum.

Kedua, ia menyumbang kepada kos penyimpanan yang lebih rendah.

Seterusnya, penyimpanan stok di stor disiapkan dalam tempoh yang lebih singkat.

Akhirnya, penjaga stor cuba menghalang inventori daripada menjadi usang dan juga cuba meminimumkan masa gudang untuk sesuatu barang.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Meminimumkan Kos Pengeluaran


Matlamat utama kedai adalah untuk menghasilkan perkhidmatan pada kos serendah mungkin dengan meminimumkan kos pengeluaran.

Jumlah kos bahan dalam pengeluaran termasuk kos bahan, kos perolehan, dan kos pengangkutan dan pemindahan bahan. Kos stor termasuk pemeliharaan, perakaunan, insurans dan peralatan stor.

Kos ini mempunyai kesan langsung atau tidak langsung ke atas jumlah kos produk.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S