Monday 15 January 2024

Komponen Pengurusan Stor - Keselamatan dan Pemeliharaan


Pengurusan stor yang baik menekankan penyelengaraan yang berkala. Ini memastikan stor atau gudang berada dalam keadaan yang optimum untuk menyimpan barang dalam keadaan yang selemat dan terpelihara.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Komponen Pengurusan Stor - Penerimaan dan Pengeluaran


Pengurusan stor yang baik memastikan proses penerimaan barang dari pembekal dan pengeluaran barang kepada pelanggan atau pengguna dilakukan dengan tepat.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Sunday 31 December 2023

Komponen Pengurusan Stor - Pengawalan Inventori


Pengawalan inventori ialah proses mengurus inventori dan stok barang, termasuk pengiraan stok, pengesanan, penilaian, dan mengawal pergerakan stok agar tidak berlebihan atau kekurangan.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Komponen Pengurusan Stor - Penyimpanan


Penyimpanan melibatkan proses menyimpan barangan secara sistematik dan berstruktur supaya mudah dikenal pasti, diakses, dan diurus.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Komponen Pengurusan Stor - Penyusunan Stor


Penyusunan stor merangkumi mengenalpasti keperluan ruang, menyusun barangan mengikut kategori atau sistem yang teratur untuk memudahkan pengambilan dan penyimpanan.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Thursday 25 August 2022

Objektif Pengurusan Stor - Pengawalan Stok


Unit lain boleh menggunakan maklumat yang dimiliki oleh pengurus stor atau gudang, untuk memastikan stok pada tahap kualiti, kuantiti dan pesanan yang betul.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Perangkaan Dasar


Pengurus gudang atau stor perlu mempunyai pengetahuan yang betul tentang gudang/stor dan barang-barang dalam gudang/stor tersebut untuk merangka pelbagai jenis dasar organisasi.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S