Thursday, 25 August 2022

Objektif Pengurusan Stor - Pengawalan Stok


Unit lain boleh menggunakan maklumat yang dimiliki oleh pengurus stor atau gudang, untuk memastikan stok pada tahap kualiti, kuantiti dan pesanan yang betul.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Perangkaan Dasar


Pengurus gudang atau stor perlu mempunyai pengetahuan yang betul tentang gudang/stor dan barang-barang dalam gudang/stor tersebut untuk merangka pelbagai jenis dasar organisasi.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Mewujudkan Koordinasi Dengan Jabatan Lain


Sebagai contoh, pengurus gudang atau stor, perlu bekerjasama dengan unit lain, supaya aktiviti organisasi dapat berjalan dengan teratur. Mereka memberikan aliran maklumat dan bahan yang berterusan untuk menyediakan dan menyelenggara perkhidmatan kepada unit lain.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Mewujudkan Koordinasi Dengan Jabatan Lain


Pengurusan organisasi sangat bergantung kepada penyelarasan. Objektif asas pengurusan stor adalah untuk mempunyai komunikasi yang betul dengan unit kawalan bahan.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Perkhidmatan Kepada Organisasi


Pengurusan stor yang baik  menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan kepada organisasi. Perkhidmatan ini terdiri daripada pemantauan berperingkat, seperti penggunaan bahan mentah, jumlah produk akhir, dan pengawalan sekerap.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Monday, 6 June 2022

Kursus Awam | Kursus Pengurusan Stor | Kursus Atas Talian | 28 Jun 2022


"Antara kepentingan pengurusan stor yang efektif ialah membantu menguruskan stok anda dengan lebih baik. Hal ini akan mengelakkan penghabisan stok, memberi anda masa untuk menambah stok, dan memberi anda idea tentang nilai yang terikat dalam stok anda."

Mengapakah anda perlu memilih kursus kami:
✅ Syarikat kami berdaftar dengan SSM, MOF & HRDC
✅ Jurulatih yang berpengalaman di dalam bidang mereka
✅ Pampasan HRDC (SBL-KHAS)
✅ Penekanan terhadap pembangunan ilmu, kemahiran, dan kelakuan peserta

Untuk mendaftar atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila whatsapp saya di talian 011-25085983.

#tripleAtraining
#traininganddevelopment
#skillsenhancement
#professionaldevelopment
#productivityandperformance
#pembelajaransepanjanghayat
#HRDCRegisteredTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftarMOF
#PembekalLatihanBerdaftarKementerianKewangan
#PembekalLatihanBerdaftarEperolehan

Wednesday, 5 January 2022

Objektif Pengurusan Stor - Mengekalkan Bekalan Bahan


Pengurusan stor yang efektif dapat membantu mengekalkan bekalan bahan yang betul pada masa kerja atau projek sedang dijalankan.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S