Thursday 25 August 2022

Objektif Pengurusan Stor - Pengawalan Stok


Unit lain boleh menggunakan maklumat yang dimiliki oleh pengurus stor atau gudang, untuk memastikan stok pada tahap kualiti, kuantiti dan pesanan yang betul.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Perangkaan Dasar


Pengurus gudang atau stor perlu mempunyai pengetahuan yang betul tentang gudang/stor dan barang-barang dalam gudang/stor tersebut untuk merangka pelbagai jenis dasar organisasi.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Mewujudkan Koordinasi Dengan Jabatan Lain


Sebagai contoh, pengurus gudang atau stor, perlu bekerjasama dengan unit lain, supaya aktiviti organisasi dapat berjalan dengan teratur. Mereka memberikan aliran maklumat dan bahan yang berterusan untuk menyediakan dan menyelenggara perkhidmatan kepada unit lain.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Mewujudkan Koordinasi Dengan Jabatan Lain


Pengurusan organisasi sangat bergantung kepada penyelarasan. Objektif asas pengurusan stor adalah untuk mempunyai komunikasi yang betul dengan unit kawalan bahan.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Perkhidmatan Kepada Organisasi


Pengurusan stor yang baik  menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan kepada organisasi. Perkhidmatan ini terdiri daripada pemantauan berperingkat, seperti penggunaan bahan mentah, jumlah produk akhir, dan pengawalan sekerap.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Monday 6 June 2022

Kursus Awam | Kursus Pengurusan Stor | Kursus Atas Talian | 28 Jun 2022


"Antara kepentingan pengurusan stor yang efektif ialah membantu menguruskan stok anda dengan lebih baik. Hal ini akan mengelakkan penghabisan stok, memberi anda masa untuk menambah stok, dan memberi anda idea tentang nilai yang terikat dalam stok anda."

Mengapakah anda perlu memilih kursus kami:
✅ Syarikat kami berdaftar dengan SSM, MOF & HRDC
✅ Jurulatih yang berpengalaman di dalam bidang mereka
✅ Pampasan HRDC (SBL-KHAS)
✅ Penekanan terhadap pembangunan ilmu, kemahiran, dan kelakuan peserta

Untuk mendaftar atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila whatsapp saya di talian 011-25085983.

#tripleAtraining
#traininganddevelopment
#skillsenhancement
#professionaldevelopment
#productivityandperformance
#pembelajaransepanjanghayat
#HRDCRegisteredTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftarMOF
#PembekalLatihanBerdaftarKementerianKewangan
#PembekalLatihanBerdaftarEperolehan

Wednesday 5 January 2022

Objektif Pengurusan Stor - Mengekalkan Bekalan Bahan


Pengurusan stor yang efektif dapat membantu mengekalkan bekalan bahan yang betul pada masa kerja atau projek sedang dijalankan.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Tuesday 4 January 2022

Objektif Pengurusan Stor - Membantu Penyelengaraan


Pengurusan stor dapat membantu penyelenggaraan bahan, alat ganti dan stor mengikut keperluan dan kehendak organisasi.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Pegerakan Stok Yang Teratur


Pengurusan stor menyusun pergerakan yang betul bagi bahan mentah, komponen, alatan, peralatan, dan sebarang komoditi lain yang diperlukan untuk pengeluaran produk dan perkhidmatan.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Mengekalkan Nilai Stok


Matlamat utama pengurusan stor adalah untuk memastikan bahan dipesan secara tetap untuk menggunakan modal kerja yang optimum.

Kedua, ia menyumbang kepada kos penyimpanan yang lebih rendah.

Seterusnya, penyimpanan stok di stor disiapkan dalam tempoh yang lebih singkat.

Akhirnya, penjaga stor cuba menghalang inventori daripada menjadi usang dan juga cuba meminimumkan masa gudang untuk sesuatu barang.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Objektif Pengurusan Stor - Meminimumkan Kos Pengeluaran


Matlamat utama kedai adalah untuk menghasilkan perkhidmatan pada kos serendah mungkin dengan meminimumkan kos pengeluaran.

Jumlah kos bahan dalam pengeluaran termasuk kos bahan, kos perolehan, dan kos pengangkutan dan pemindahan bahan. Kos stor termasuk pemeliharaan, perakaunan, insurans dan peralatan stor.

Kos ini mempunyai kesan langsung atau tidak langsung ke atas jumlah kos produk.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S