Wednesday, 7 August 2019

Kadar Pusingan Stok


Kadar pusingan stok melibatkan pengiraan setiap suku tahun dan tahunan. Ianya perlu mencapai sekurang-kurangnya 4 kadar pusingan. Lebih tinggi pusingan stok anda, lebih bagus.

Saturday, 3 August 2019

Kos Pegangan Dalam Pengurusan Stor Dan Inventori


Kos Pegangan - Kos yang wujud kerana menyimpan barangan dalam bentuk stok. Ini termasuk faedah modal terikat, insurans, pergudangan dan susut nilai.