Saturday, 3 August 2019

Kos Pegangan Dalam Pengurusan Stor Dan Inventori


Kos Pegangan - Kos yang wujud kerana menyimpan barangan dalam bentuk stok. Ini termasuk faedah modal terikat, insurans, pergudangan dan susut nilai.

No comments:

Post a comment