Monday 21 January 2019

Kursus Pengurusan Stor & Inventori Berkesan Cara 5S Pada 7 November 2018

Kursus Pengurusan Stor & Inventori Berkesan Cara 5S Pada 7 November 2018


Kursus ini telah dijalankan di Royal Hotel, Kuala Lumpur. Kursus ini telah berjaya menarik seramai 13 orang peserta dari sektor kerajaan dan swasta. Krusus ini berjaya memberi panduan kepada mereka tentang pengurusan stor & inventori yang sesuai diamalkan di organisasi mereka. Kaedah pembelajaran Rapid Instructional Design, yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman peserta, ternyata membuahkan hasil apabila mereka dapat memahami penyampaian dan aktiviti yang diolah oleh penceramah dengan mendalam.


No comments:

Post a Comment